TT Ads

Dagens samfunn er sterkt preget av robotter som gjør våres hverdag enklere, og som hjelper oss med mange av de daglige gjøremål. Disse robotter finnes stort sett over alt hvor vi ferdes i våres samfunn, og har flere forskjellige oppgaver, men hvor ofte forstår vi egentlig hvordan disse er bygget opp? Lego mindstorms er et utdannelsesprogram utviklet av Lego, som har som formål å hjelpe barn og unge med å forstå hvordan disse robotter og maskiner fungerer. Igjennom Legos utdannelsesprogram kan man få en dypere innsikt i hvordan disse robotter er bygget opp, og hvilke funksjoner de har for oss mennesker. Det er faktisk ofte slik, at barn ikke er klar over hva som er robotter, og hvordan de fungerer. For eksempel har de aller fleste av oss en vaskemaskin i hjemmet. Vaskemaskinen er en av de kjente robotter, som har til formål å hjelpe oss med daglige gjøremål i hverdagen. Robottene er ofte utviklet for at vi skal spare tid, eller hjelpe oss med kjedelige oppgaver som vi ikke ønsker å bruke for mye tid på. Prøv for eksempel å tenke deg at du ikke har en oppvaskmaskin som kan hjelpe deg med oppvasken, og du heller ikke har en vaskemaskin som sørger for klesvasken, den mengde tid du ville bruke på disse oppgavene ville fylle mye av din tid, i en ellers så travel hverdag.

Med Lego Education får barn en forståelse for hvordan disse robotter fungerer, igjennom lek og morro. Det er faktisk slik at Lego Education sine produkter blir brukt på langt over halvdelen av landets skoler, og har hatt stor suksess med å utdanne barn og unge. Lego Education kommer med produkter for barn i mange aldere, og det finnes flere forskjellige produkter, som har til formål å stimulere barn og unge til å lære eller utvikle forskjellige ferdigheter som kan brukes senere i livet.

TT Ads