TT Ads

Den øvre inntektsgrensen for å motta bostøtte er midlertidig økt slik at flere som er rammet økonomisk av koronapandemien kan få rett til støtte. På Husbankens nettsider kan du enkelt sjekke om du eller noen du kjenner kan få bostøtte.

Stortinget har vedtatt å styrke bostøtten midlertidig med 500 millioner kroner fram til utgangen av oktober. Formålet er å bistå husstander med lave inntekter som rammes økonomisk av koronapandemien. Ekstrabevilgningen vil kunne medføre at

  • om lag 13 000 husstander ekstra kan få bostøtte som følge av økte inntektsgrenser
  • eksisterende bostøttemottakere vil kunne få om lag 600 kroner mer i bostøtte i måneden i gjennomsnitt.

Inntekter og boutgifter avgjør om du har rett til bostøtte

Bostøtte beregnes med utgangspunkt i hvor mye husstanden (du og de du eventuelt bor sammen med) har i inntekt og boutgifter. Følgende begrensninger gjelder:

  • Du har ikke rett til bostøtte hvis husstandens samlede bruttoinntekt er høyere enn den øvre inntektsgrensen som gjelder.
  • Du får ikke bostøtte for den delen av boutgiftene dine som er høyere enn grensene (boutgiftstakene) som er satt i regelverket.

Det er den samlede bruttoinntekten til alle i husstanden som brukes som grunnlag for beregning av bostøtte.

Økte inntektsgrenser – sjekk om du kan ha rett til bostøtte

Den øvre inntektsgrensen for å motta bostøtte er avhengig av hvor i landet du bor og hvor mange dere er i husstanden (hvor mange du bor sammen med). Her er tre eksempler:

  • For en enslig i Oslo er øvre inntektsgrense økt midlertidig med om lag 2 800 kroner per måned, til 23 342 kroner per måned.
  • For en husstand med to personer i Oslo, f eks en forelder med et barn, er øvre inntektsgrense økt midlertidig med om lag 2 750 kroner per måned, til 27 208 kroner per måned.
  • For en husstand med fire personer som bor i en kommune som ikke er en storby/presskommune, er øvre inntektsgrense økt midlertidig med om lag 2 900 kroner per måned, til 31 460 kroner per måned.

På husbanken.no kan du sjekke hvilke øvre inntektsgrenser som gjelder der du bor:
https://husbanken.no/bostotte/kan-jeg-faa-bostotte/ (Sjekk under punktet «Finn din inntektsgrense»)

På den samme siden kan du bruke en bostøttekalkulator til å beregne hvor mye du kan ha rett til å få i bostøtte: https://tjenester.husbanken.no/bostotte-kalkulator/Søknadsfrist 25. mai

Søknadsfrist for bostøtte er den 25. i hver måned. Pengene utbetales ca. den 20. måneden etter. Hvis du får innvilget bostøtte, overføres søknaden automatisk til måneden etter, slik at du slipper å søke på nytt.

Du kan søke om bostøtte elektronisk via husbanken.no. Husbanken henter inntektsopplysningene dine automatisk fra Skatteetaten. Boutgiftene må du selv oppgi og dokumentere, for eksempel med kopi av husleiekontrakten.

Om bostøtte
Bostøtte er en statlig støtteordning for personer og familier som har lave inntekter og høye boutgifter. Totalt mottok om lag 124 000 husstander bostøtte i løpet av 2019. Ordningen administreres av Husbanken.

TT Ads