TT Ads

Mange nordmenn synes det er spennende med vin, og det er også mange som har begynt å lagre vin på hobbybasis. Samtidig er det ikke mange av oss som har tilgang til en komplett vinkjeller, og da er det nødvendig med kreative løsninger. Heldigvis finnes det et stort utvalg av tilbehør til vin på markedet.

Vin er avhengig av korrekt temperatur og luftfuktighet

Ved lagring av vin er det særlig korrekt temperatur og luftfuktighet som er viktig. Skjerming fra sollys er også en faktor, men når kravene til temperatur og luftfuktighet er oppfylt vil det vanligvis også være i orden. I noen tilfeller kan det være at en kjeller i boligen kan brukes til lagring av vin, og i så tilfelle kan det være nok med et vinstativ i et vanlig rom. Med en temperatur- og fuktighetsmåler er det enkelt å måle hvordan forholdene er.

Korttidslagring av vin stiller ikke de samme kravene til oppbevaring. En flaske vin vil ikke bli ødelagt etter kort tids lagring ved «feil» temperatur, og hvis vinen skal nytes kort tid etter innkjøp er det temperering ved servering som er viktig.

Et vinskap gir mer fleksibilitet

I og med at det er få privatboliger som kan skryte med optimale forhold i en kjeller eller annet rom, finnes det et marked for egne vinskap med kontrollert temperatur og fuktighet. Et stort vinskap er tiltenkt lagring over tid, med plass til over 100 flasker. Slike skap kan også ha flere temperatursoner, det betyr at et område kan være tilrettelagt for lagring og et for korrekt temperatur ved servering.

Et vinskap kan plasseres alle steder i boligen der det er strøm. Det betyr at det er mulig med vinskap på kjøkkenet hvis det er plass til det, men også at vinskapet gjerne kan stå i et kott, kjeller eller annet rom hvis det passer bedre.

TT Ads